SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Stypendia szkolne 2015/2016

26 sierpnia 2015
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski w Sędziszowie Małopolskim informuje,że od 01 września 2015 roku do 15 września 2015 roku (w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2015roku) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www.zosip.pl, www.sedziszow-mlp.pl lub w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Sędziszów Młp, w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp.  ul. Ks. St. Maciąga 5.
Kompletne wnioski należy składać w ZOSIP w Sędziszowie Małopolskim
ul. Ks. St. Maciąga 5.

UWAGA!
Od 1 października 2015 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z kwoty 456,00 zł na kwotę 514,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058).
Osoby, którym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł netto, także mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne w terminie do 15 września 2015 r., przy czym stypendium szkolne dla tych uczniów zostanie przyznane od miesiąca października 2015r.
Wniosek do pobrania
Tekst uchwały

Informację przygotowała: Monika Piątek


 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl