SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Program rządowy - Książki naszych marzeń

12 października 2015
W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".
Wszystkie szkoły, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia, tj.:Czas trwania programu:

1.Program rządowy będzie realizowany w części merytorycznej w całym roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015.

Główny cel programu:


Wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Cele szczegółowe programu:
1) wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata
2) promowanie czytelnictwa wśród uczniów
3) urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych
4) rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej
5) rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu:
1) zakup książek niebędących podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
2) popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych
3) współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi dla lepszej realizacji zadań tych instytucji, między innymi poprzez wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych.


Szkoły biorące udział w realizacji programu są zobowiązane do:
1) podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej:
a) konsultowanie planowanych zakupów książek,
b) wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
2) zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;
3) uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
4) zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
5) dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl