SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Program rządowy „Książki naszych marzeń” w gminie Sędziszów Małopolski

18 lipca 2016
Celem głównym programu rządowego było wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wybieranie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.
Celami szczegółowymi programu rządowego było wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej, rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

Program rządowy był realizowany w części merytorycznej w roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015.

W gminie Sędziszów Małopolski z programu rządowego „Książki naszych marzeń” skorzystało 14 szkół podstawowych: 5 szkół w których liczba uczniów wyniosła do 70 uczniów , 7 szkół w których liczba uczniów wyniosła od 71 do 170 uczniów i 2 szkoły w których liczba uczniów wyniosła więcej niż 170 uczniów.

Koszty poniesione na zakup książek do bibliotek szkolnych wyniosły 23050,00zł, w tym 4610,00zł wkład własny organu prowadzącego.
Zakupiono 1523 książki do bibliotek szkolnych, w tym lektury szkolne, książki popularno – naukowe (w tym słowniki, encyklopedie), beletrystyka (pozycje inne niż lektury szkolne).

Szkoły biorące udział w programie podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi. Zorganizowały co najmniej 2 wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę spotkań z rodzicami, organizowały projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru bibliotek szkolnych, dostosowały pracę bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów.

W szkołach znacząco wzrosła liczba wypożyczonych książek. Liczba czytelników w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego także wzrosła.

Książki zakupione do bibliotek w ramach programu „Książki naszych marzeń” cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i były przez nich chętnie czytane. Wzrosła motywacja uczniów do czytania – motywacja jest tym większa, że są to książki, które dzieci sobie same wybrały. Wybrane książki rozbudziły ciekawość wśród uczniów.

Program „Książki naszych marzeń” pomógł zgromadzić i uaktualnić zasób bibliotek w szkołach. Zakup nowych i aktualnych pozycji wydawniczych zachęcił do korzystania z zasobów szkolnych bibliotek, a przez to wpłynąć na efektywność edukacji czytelniczej i medialnej, a także przyczynił się do popularyzacji czytelnictwa.

                                                 
 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl