SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Projekt „e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”

5 kwietnia 2017
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020


Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie

Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług


„e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”

Okres realizacji projektu: 2017 rok

Cel projektu: wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz  w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.

Zakres projektu: Projekt obejmuje wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.
Wdrażane będą następujące e-usługi: e-Usprawiedliwienie (A2C, poz.3); e-Stypendium (A2C, poz.3); e-Dowozy (A2C, poz.3); e-Stołówka (A2C, poz.4); e-Nabór (A2C, poz.4);  e-Najem (A2C,A2B, poz.4); e-Świetlica (A2C, poz.3). W ramach projektu zostanie wdrożony również e-dziennik i w związku z tym w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych zostaną wdrożone moduły dziedzinowe systemu klasy ERP z obszaru finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, obsługi arkuszy organizacyjnych.
W celu realizacji wdrożenia zostanie zakupiony sprzęt komputerowy: 184 komputery i 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych, 11 komputerów dla Samorządowego Centrum Usług Wspólnych , 1 serwer, wdrożona zostanie szyna danych oraz zostanie zakupione odpowiednie oprogramowanie oraz licencje.
W związku z wdrożeniem nowych e-usług  i nowych aplikacji, użytkownicy zostaną przeszkoleni w koniecznym zakresie.

Budżet:                                                                                                                                                                                                               Całkowita wartość projektu – 1 616 846,07 zł                                                                                                                                          Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 1 075 342,65 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020


 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl