SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Projekt „Akademia Wesołego Przedszkolaka”

11 sierpnia 2017
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

              Wartość projektu  504 739,71 zł

         Dofinansowanie projektu z UE  454 265,71 zł

Projekt „Akademia Wesołego Przedszkolaka” realizowany przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim

w ramach Osi Priorytetowej IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski a Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: od 29.08.2016 r. do 31.08.2018 r.


Celem projektu jest:

  • zwiększenie o 36 liczby miejsc wychowania przedszkolnego, poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat na terenie Gminy Sędziszów Małopolski  przez utworzenie od 1 września 2016 roku nowego oddziału przedszkolnego
    i poszerzenie istniejącego w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej , wykonanie prac dostosowawczych do potrzeb dzieci, zakup wyposażenia,
  • realizacja  zajęć dodatkowych  w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 dla wszystkich dzieci przyjętych na nowoutworzone miejsca, a dla dzieci u których zdiagnozowano wady wymowy zajęcia logopedyczne

 

Planowane efekty:

  • powstaną dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, które będą służyć w trakcie projektu i po jego zakończeniu jej mieszkańcom,
  • placówka zapewniać będzie 67 miejsc wychowania przedszkolnego,

 

Grupa docelowa:

  • grupą docelową projektu jest 36 dzieci w wieku od d 3 do 6 lat.
 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl