SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Zapytanie ofertowe

21 sierpnia 2017
Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. "Akademia Wesołego Przedszkolaka"

Szanowni Wykonawcy !

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski/Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Akademia Wesołego Przedszkolaka.

Zamówienie prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR.
Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).  

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.bip.sedziszow-mlp.pl/24044/24044/art9867.html

Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

Piotr Idzik

 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl